Kääntää uudelleen OpenSSL 1.1 ja NGINX 1.25 varten TLS 1.3 (CentOS 7)

Kääntää uudelleen OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 varten TLS 1.3 (CentOS 7), noudattamalla skenaariota, jossa olet jo asentanut palvelimelle o vanhempi versio openssl liittyy nginx-palveluun.

Tarkemmin sanottuna voidakseen aktivoida OpenSSL 1.1.1t palvelua varten NGINX, joka toimii vanhemman version kanssa. OpenSSL 1.0.2k.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.25.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
# openssl version -a
OpenSSL 1.1.1t 7 Feb 2023

Tämä tarkoittaa, että on olemassa kaksi eri versiota OpenSSL. Versio, jonka järjestelmään on asentanut "yum"(1.0.2k-fips) ja versio OpenSSL asennettu manuaalisella kokoamalla (openssl 1.1.1t).

Perinteisesti useimmat suosittelevat uudelleenasentamistaOpenSSL' palvelintasolla. Tämä edellyttäisi komennon suorittamista: yum remove openssl. Mutta tässä on suuri ongelma. Vanhan version asennuksen poistamisen kanssa OpenSSL, saatat joutua poistamaan myös joitain riippuvaisia ​​sovelluksia. Kuten: nginx, MariaDB-server, cerbotSekä paljon muuta.

Yksinkertaisempi ratkaisu on kääntää uudelleen openssl 1.1 & nginx 1.25 varten TLS 1.3.

Kääntää opetusohjelma uudelleen OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 varten TLS 1.3 (CentOS 7)

Esimerkissäni uudelleenkäännös on tarkoitettu nginx/1.25.0 & OpenSSL 1.1.1h käyttämällä kirjakauppoja OpenSSL 1.1.1t.

Kääntää NGINX uudelleen.

1. Luo tiedosto: nginx-with-tls13-compile.sh

sudo nano nginx-with-tls13-compile.sh

johon lisäät skriptin:

#!/bin/bash

## nginx
NGINX=nginx-1.25.0.tar.gz

if [ ! -f "${NGINX}" ];then
  wget https://nginx.org/download/${NGINX}
fi

ND=$(basename $NGINX .tar.gz)
if [ ! -d "${ND}" ];then
  tar zxvf ${NGINX}
fi

cd ${ND}

## pre require package
## yum install gcc pcre-devel zlib-devel

./configure --prefix=/etc/nginx \
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
  --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
  --pid-path=/var/run/nginx.pid \
  --lock-path=/var/run/nginx.lock \
  --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
  --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
  --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
  --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
  --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
  --user=nginx \
  --group=nginx \
  --with-compat \
  --with-file-aio \
  --with-threads \
  --with-http_addition_module \
  --with-http_auth_request_module \
  --with-http_dav_module \
  --with-http_flv_module \
  --with-http_gunzip_module \
  --with-http_gzip_static_module \
  --with-http_mp4_module \
  --with-http_random_index_module \
  --with-http_realip_module \
  --with-http_secure_link_module \
  --with-http_slice_module \
  --with-http_ssl_module \
  --with-http_stub_status_module \
  --with-http_sub_module \
  --with-http_v2_module \
  --with-mail \
  --with-mail_ssl_module \
  --with-stream \
  --with-stream_realip_module \
  --with-stream_ssl_module \
  --with-stream_ssl_preread_module \
  --with-openssl=../$(basename $OPENSSL .tar.gz)
  
make

sudo make install

nginx -V

Tallenna uusi tiedosto.

2. Tee uusi suoritettava tiedosto:

chmod +x nginx-with-tls13-compile.sh

Kirjoittaa uudelleen nginx.service

3. Tee varmuuskopio nginx.service.

cat /lib/systemd/system/nginx.service > /srv/nginx_service.txt

(voit valita minkä polun haluat nginx_service.txt)

4. Luo tiedosto palvelua varten nginx: nginx.service

sudo nano nginx.service

5. Tiedostoon uusi tiedosto nginx.service lisää rivit:

## /lib/systemd/system/nginx.service

[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

6. Kopioi tiedosto kansioondaemon".

sudo cp nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service

7. Kun tiedosto on kopioitu, päivitä tiedoston käyttöoikeudet komennolla:

sudo chmod 644 /lib/systemd/system/nginx.service

8. Lataa kokoonpano uudelleen systemd ottaaksesi muutokset huomioon komennolla:

sudo systemctl daemon-reload

9. Käynnistä uudelleen ngnix.

sudo systemctl restart nginx

Kääntää uudelleen OpenSSL / NGINX varten TLS 1.3

10. Samassa kansiossa, jossa tiedostot ovat nginx-with-tls13-compile.sh şi nginx.service, luo uusi tiedosto: openssl-1.1-compile.sh.

sudo nano openssl-1.1-compile.sh

Lisää skripti:

#!/bin/bash

## Compile OpenSSL
OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz

DONE=openssl-compile-done

if [ ! -f "${DONE}" ] ;then
  wget https://www.openssl.org/source/${OPENSSL}

  tar zxvf ${OPENSSL}

  cd $(basename $OPENSSL .tar.gz)

  ./config shared no-idea no-md2 no-mdc2 no-rc5 no-rc4 --prefix=/usr/local/

  make

  sudo make install

  cd ..

  touch ${DONE}
fi

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib64/

read -n1 -r -p "$(/usr/local/bin/openssl version) - Press any key to continue..." key

source ./nginx-with-tls13-compile.sh

Korvaa "OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz” asennettavalla versiolla ja käännä se uudelleen NGINX:n kanssa.

11. Tee komentosarjasta suoritettava:

chmod +x openssl-1.1-compile.sh

12. Suorita komento:

./openssl-1.1-compile.sh

Odota, että uudelleenkäännösprosessi on valmis OpenSSL & NGINX.

Kääntää uudelleen OpenSSL 1.1 ja NGINX 1.25 varten TLS 1.3 (CentOS 7)
OpenSSL & NGINX

Jos voimme auttaa tai lisäyksiä on tehtävä, kommenttiosio on auki.

Teknologiasta kiinnostunut, kirjoitan mielelläni StealthSettings.com-sivustolla vuodesta 2006. Minulla on laaja kokemus käyttöjärjestelmistä: macOS, Windows ja Linux, sekä ohjelmointikielistä ja blogialustoista (WordPress) ja verkkokaupoista (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

Miten » Linux » Kääntää uudelleen OpenSSL 1.1 ja NGINX 1.25 varten TLS 1.3 (CentOS 7)
Jätä kommentti